skip to Main Content

Welkom by Christen Sielkundige

Ek is ʼn Christen sielkundige wat spesialiseer in verhoudings, en die invloed daarvan op elke aspek van menswees.

Die meeste mense het die innerlike krag om hul vrese en probleme te bowe te kom en het net leiding nodig. Ander weer voel heeltemal verlore en kragteloos. Baie voel verlore en leeg. In sulke omstandighede is iemand nodig wat fyn waarneem en luister wat ʼn breër perspektief kan gee.

A Woord van Inspirasie

Dienste wat ons Bied

HUWELIKSTERAPIE
HUWELIKSTERAPIE
Vier groot areas word gevalueer
lees meer
DEPRESSIE & ANGS
DEPRESSIE & ANGS
Begelei identifisering van sterk eienskappe om situasie te oorkom en te bestuur.
lees meer
TRAUMA VERWERKING
TRAUMA VERWERKING
Evalueer die manier van dink oor die trauma.
lees meer
OUER-KIND VERHOUDING
OUER-KIND VERHOUDING
Help ouers om te verstaan dat hulle woorde en aksies 'n invloed het.
lees meer
GESINSTERAPIE
GESINSTERAPIE
Begelei gesinne om hulle probleemoplossings vaardighede te evalueer.
lees meer
HUWELIKSVOORBEREIDING EN HUWELIKSVERRYKING
HUWELIKSVOORBEREIDING EN HUWELIKSVERRYKING
Begelei paartjies om verskille te aanvaar
lees meer
EGSKEIDINGSBERAAD
EGSKEIDINGSBERAAD
Begelei persoon om die erge ervaring van trauma deur skeiding te verwerk.
lees meer
HERSAAMGESTELDE GESINNE
HERSAAMGESTELDE GESINNE
Die hersaamgestelde gesin het unieke problematiek.
lees meer
KORONAVIRUS – COVID 19 PANDEMI
KORONAVIRUS – COVID 19 PANDEMI
Oorkom vrees en angstigheid.
lees meer

Neem beheer van jou situasie

Maak vandag ‘n afspraak!

Back To Top