Ek is geregistreer by die HPCSA as ‘n Voorligting Sielkundige. Dus kan betalings vir die terapie by mediese fondse verhaal word, waar elke fonds sy eie unieke tarief het. Mediese fonds tariewe is van toepassing.

MEDIESEFONDS TARIEWE

Alle sessies is betaalbaar voor konsultasie.