skip to Main Content
Christus Gesentreerde Terapie

PSIGOMETRIESE TOETSE

Geagte ouers, Kinders in Graad 9 is by ʼn baie belangrike mylpaal in hulle lewe.…

Lees Meer

Christus Gesentreerde Terapie 1

Sekere beginsels maak Christus Gesentreerde Terapie uniek. Christus Gesentreerde Terapie aanvaar die Woord van God…

Lees Meer

Hersaamgestelde gesinne kan werk! Deel 1

1. Definisie van hersaamgestelde gesinne In Engels word verskeie begrippe gebruik nl.; reconstituded family, blended…

Lees Meer

Hersaamgestelde gesinne kan werk! Deel 2

1. Positiewe bydraes wat ouers kan lewer Die eie ouer vorm deel van beide die…

Lees Meer

Om totsiens te sê wanneer jy jou werk verlaat

1. Bepaal maniere om die oorgang ʼn ontvouing en groei proses te maak Dink wat…

Lees Meer

Probleme wat paartjies ervaar!

Algemene opmerkings Probleme wat paartjies ervaar – ʼn gesinslewenssiklus perspektief. Die onderstaande tabel toon die…

Lees Meer
Back To Top