skip to Main Content
HUWELIKSTERAPIE
HUWELIKSTERAPIE
Vier groot areas word gevalueer
lees meer
DEPRESSIE & ANGS
DEPRESSIE & ANGS
Begelei identifisering van sterk eienskappe om situasie te oorkom en te bestuur.
lees meer
TRAUMA VERWERKING
TRAUMA VERWERKING
Evalueer die manier van dink oor die trauma.
lees meer
OUER-KIND VERHOUDING
OUER-KIND VERHOUDING
Help ouers om te verstaan dat hulle woorde en aksies 'n invloed het.
lees meer
GESINSTERAPIE
GESINSTERAPIE
Begelei gesinne om hulle probleemoplossings vaardighede te evalueer.
lees meer
HUWELIKSVOORBEREIDING EN HUWELIKSVERRYKING
HUWELIKSVOORBEREIDING EN HUWELIKSVERRYKING
Begelei paartjies om verskille te aanvaar
lees meer
EGSKEIDINGSBERAAD
EGSKEIDINGSBERAAD
Begelei persoon om die erge ervaring van trauma deur skeiding te verwerk.
lees meer
HERSAAMGESTELDE GESINNE
HERSAAMGESTELDE GESINNE
Die hersaamgestelde gesin het unieke problematiek.
lees meer
KORONAVIRUS – COVID 19 PANDEMI
KORONAVIRUS – COVID 19 PANDEMI
Oorkom vrees en angstigheid.
lees meer
Back To Top