skip to Main Content

Christus Gesentreerde Terapie 3

Christus Gesentreerde Terapie is uniek omdat dit effektief deel met die verlede. Christene is vergewe vir dinge van die verlede, is vry en kan sonder skuldgevoelens wees en sien uit na die toekoms. Gelowiges is geanker in Christus, selfs al vereis sommige vorige gebeurtenisse insig en spesifieke gebed om wrok en bitterheid te verwyder.

1 Johannes 1:9

As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig.

Filippense 3:13-14

Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek: Ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voorlê. Ek beur voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom.

Back To Top