skip to Main Content

Christus Gesentreerde Terapie 2

Christus Gesentreerde Terapie 2

Christus Gesentreerde Terapie is uniek in die sin dat die inwonende krag van die Heilige Gees ons in staat stel om menslike probleme te oorwin. Deur God se krag hoef ons egter nie meer slawe te wees weens ‘n swak wil, ons vorige omgewing of sosiale situasies nie. Alhoewel probleme nie verdwyn wanneer ons Christus aanneem nie, kry ons nuwe krag om dit te hanteer en God se versekering dat Hy by ons is. Deur die leiding van die Heilige Gees neem ons verantwoordelikheid vir ons eie dade en laat ons toe dat die wysheid van God ons verander in hoe Hy ons oorspronklik geskep het. Alhoewel ons van nature selfsugtig is en geneig is om God te ignoreer, gee die Heilige Gees ons die vermoë om ons sondige aard te oorwin.

Leiding uit die Woord van God (AFR20)

Handelinge 4:31

Terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was, geskud en almal is vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig.

Romeine 12:2

Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is.

Back To Top