skip to Main Content

Bron van Welwees

Bron van welwees!

 God is die bron van welwees!

 Wie is die bron van jou lewe, jou welwees?

 Wanneer ons besef dat God in ons werk, word ons lewe vrugbaar!

 Alles wat ons nodig het om in die lewe suksesvol te wees, het ons in God!

 Jesaja 26:3 – 4

U, Here, gee u vrede en voorspoed vir dié wat op U vertrou en volhard in die geloof.

Vertrou altyd op die Here, want Hy sal ons beskerm.

 Jesaja 48:16 – 19

Kom nader na My toe! Luister hierna: Van die begin af het Ek nie in die geheim gepraat nie, vanaf die tyd dat dit gebeur het, is Ek daar.” En nou het my Heer, die Here, my gestuur, en ook sy Gees. So sê die Here, jou losser, die Heilige van Israel: “Ek is die Here jou God, wat jou leer tot jou voordeel, wat jou lei op die pad wat jy moet loop. As jy maar net ag sou slaan op my gebooie, dan sou jou vrede soos ‘n rivier wees, jou geregtigheid soos die golwe van die see; soos die sand sou jou nageslag wees, die nakomelinge uit jou liggaam soos korrels sand. Dan sou hulle nie uitgeroei word nie, en hulle naam sou nie uitgedelg word uit my teenwoordigheid nie.

 Jesaja 28:26

Boere weet wat om te doen, God het hulle geleer hoe om dit te doen.

God is ook die bron van jou besondere vermoëns

Back To Top