skip to Main Content

Vertrou God!

Vertrou God!

Vertroue in God – wat Hy in jou, met jou, deur jou en vir jou kan doen – laat jou anders begin voel oor jouself!

 Jy moet met jou hele hart glo dat God jou altyd sal help, jy moenie dink dat jy self weet wat om te doen nie.

Spreuke 3:5 (ABA)

 Deur net op jou eie insig staat te maak sal veroorsaak dat jy sukkel en in jouself sal twyfel. Jy kan ook onbevoeg en onwaardig voel!

Spreuke 3:5 – 12  (ABA)

Jy moet met jou hele hart glo dat God jou altyd sal help, jy moenie dink dat jy self weet wat om te doen nie.

Jy moet vir God vra om jou te lei in alles wat jy doen, dan sal Hy jou altyd lei.

Jy moenie dink jy het die wysheid nie, jy moet die Here dien en jy moenie verkeerd doen nie.

Dan sal jy heeltemal gesond bly en jy sal elke dag nuwe krag kry.

Jy moet die Here respekteer en Hom dien met alles wat jy het, met die beste van alles wat jy bymekaarmaak.

Dan sal jou stoorkamers heeltemal vol wees, en daar sal so baie wyn wees dat jou parskuipe oorloop.

My seun, die dinge wat die Here vir jou leer, moet vir jou belangrik wees, jy moenie opstandig wees wanneer Hy jou straf nie, want Hy straf jou omdat Hy lief is vir jou,

Hy doen dit soos ‘n pa wat lief is vir sy kind.

 

Back To Top