skip to Main Content

Leef in vrede!

Leef in vrede!

 Maak “vrede” jou lewens leuse – oefen om vrede met almal te hê!

 Net in God se genadige teenwoordigheid en seëninge kan ons vrede en vertroosting vind vir ons rustelose en ontmoedigde siele.

 Psalm 34:12 – 15

12 Kom, kinders, luister na my! Ek wil julle leer hoe om die Here te dien.

13 As iemand die lewe liefhet en ‘n lang lewe begeer om die goeie te geniet,

14 moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens.

15 Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na!

Psalm 34:16 – 23 (DB)

16 Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep.

17 Maar Hy tree op teen dié wat kwaad doen en vee selfs die herinnering aan hulle van die aarde af.

18 As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.

19 Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses.

20 Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal.

21 Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige: geen been word gebreek nie.

22 Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang: vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet.

23 Die Here maak sy dienaars vry. Wie by Hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie.

 

Back To Top