skip to Main Content

Jesus ken ons

Jesus ken ons!

Jesus weet wat is die beste vir ons.

Spreuke 16 vers 9

Die hart van ‘n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe.

Hebreers 12v 2-3, 12-13

Daarom, tel op die slap hande en die lam kniee, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is, nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond kan word.

Mr Izak Malan: MPsych BA-Hons DipTh B DIV BA
CHRISTIAN PSYCHOLOGIST – Online and in-person therapy available.
Phone/WhatsApp: +27 832 589 936
Email: sakkieml@sielkundige.co.za
Address: 19 Clifton Ave, Lyttelton Manor, Centurion, 0157
Website: www.psychologist7.co.za and www.sielkundige.co.za
Instagram: #izakmalanchristianpsychologist
Facebook.com: IzakMalanChristianPsychologist
LinkedIn: Izak Malan

Back To Top