skip to Main Content

Vonk van God

Vonk van God

Jy is God se idee!

Jy is nie ʼn ongeluk nie!

Wanner jy ja sê dan is jy bewus dat jy God se kind is!

God sal die vlammetjie in jou aan blaas en dit sal elke dag sterker en sterker brand!

In die oë van God is jy waardevol genoeg om Sy Seun vir jou te laat kruisig!

Psalm 33 vers 15

Hy wat elkeen van hulle se denke vorm, insig het in alles wat hulle doen.

ʼn Goddelike vonk is in jou – sê JA vir God!

Psalm 19 vers 13 tot 15

Wie het insig in sy onbewuste dwalings? Spreek my vry van verborge sondes! Weerhou ook U dienskneg van vermetelheid; laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredinge.  Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees, HERE, my Rots en my Verlosser.

Job 33 vers 4

Die Gees van God het my gemaak; die asem van die Almagtige hou my lewend.

Back To Top