skip to Main Content

Probleme in verhoudings

Probleme in verhoudings

Algemene opmerkings

Probleme wat paartjies ervaar – ʼn gesinslewenssiklus perspektief.

Die onderstaande tabel toon die mees algemene probleme waarmee paartjies worstel. Hierdie tendense is in navorsing bevind en is ook my persoonlike ervaring:

 

Probleem Mans Dames
<3

Jaar

saam

3-10

Jaar

saam

>10

Jaar

saam

<3

Jaar

saam

3-10

Jaar

saam

>10

Jaar

saam

Kommunikasie 56.7% 63.8% 53.2% 62.9% 67.4% 66.6%
Finansies 37.8 54.4 56.3 26.9 55.1 67.7
Besluitneming 27.0 34.4 25.0 34.2 42.7 48.4
Emosionele

Intimiteit

21.6 50.3 21.9 42.8 52.8 45.2
Seksuele

Sake

21.6 34.1 28.2 37.2 38.2 29.0
Skoon-ouers 27.0 24.2 19.4 28.5 31.5 22.6
Ontspanning 18.9 30.1 15.7 34.3 40.4 35.5
Deel met

kinders

18.2 22.8 28.1 26.9 35.6 29.1
Verbintenis 21.6 19.8 9.4 11.4 18.2 32.2
Huisskoon-maak 13.5 25.6 18.8 17.1 28.1 29.0
Geslagsrolle 10.8 13.5 0.0 14.3 16.8 9.7
Waardes 13.5 15.7 9.4 5.7 17.0 10.0
Geweld 8.8 1.3 3.4 9.4 3.9 3.6
Spirituele

Sake

0.0 5.6 3.1 5.8 6.9 9.7

 

Volgens hierdie tabel is die mees algemene probleme kommunikasie en finansiële sake. Emosionele intimiteit, seksuele sake en besluitneming kan ook probleme verskaf. Geweld, rolle, waardes en spirituele sake is nie algemene probleme nie.

Die mees algemene probleem vir mans en vrouens is kommunikasie.

Gesinne met Tieners in die huis

Hierdie fase in ʼn gesin gaan gepaard met baie veranderinge. Aan die eenkant is die tiener voortdurend besig om sekerheid te soek oor eienskappe (wie is ek?), oor sosiale identiteit (tot watter groepe behoort ek?) en oor waardes en ideale (wat wil ek bereik?). Aan die anderkant het die ouers ook sekere take om uit te voer, nl.; ouers behoort hulle eie waardes te herevalueer, ouers moet ook leer om meer buigbaar te wees, ouers behoort te aanvaar dat tieners besig is om hulle eie identiteit te ontwikkel en ouers behoort ook steeds hulle eie behoeftes in ag te neem. Hierdie fase laat my soms aan ʼn waterval dink – daar kan ʼn groot gedruis wees.

Ouers behoort ʼn atmosfeer te skep waarin kinders veerkragtigheid kan aanleer, veral in die tiener fase. Die onderstaande tabel noem die kenmerke van veerkragtigheid en ook wat ouers se ingesteldheid behoort te wees. In my ervaring is dit juis ouers se ingesteldheid wat dikwels die probleem in hulle verhouding met hulle kinders is. 

Tieners wat veerkragtig is, kan die volgende eienskappe toon. Hulle…

Ervaar waardering en voel baie spesiaal. Stel realistiese doelwitte en verwagtinge.

Besit die vermoë om probleme op te los en om sinvolle besluite te neem. Foute, terugslae en struikelblokke is geleenthede wat oorkom kan word.

Het effektiewe hantering strategieë wat ontwikkeling en groei bevorder en nie afbrekend is nie.

Aanvaar hulle eienskappe. Positiewes sowel as negatiewes.

Spandeer hulle energie op aspekte waaroor hulle beheer het en nie op daardie dinge waaroor hulle min of geen beheer het nie.

Ouer ingesteldheid wat veerkragtigheid bevorder. Ouers kan/behoort in interaksie met hulle kinders die volgende vrae vir hulleself te vra…

Word my boodskappe en wat ek hulle wil leer gekenmerk deur respek – vir hulle?

Bevorder ek realistiese verwagtinge in my kinders?

Leer ek my kinders hoe om probleme op te los?

Leer ek hulle om empatie en medelye te hê en te toon?

Bevorder ek hulle  self-dissipline en self-kontrole – veral deur my voorbeeld?

Bepaal ek grense en gevolge van optredes op so ʼn manier dat hulle van my leer en my nie verag nie?

Luister en evalueer ek regtig wat my kinders sê?

Weet my kinders dat ek hulle opinie en insette regtig waardeer?

Weet hulle hoe spesiaal hulle vir my is?

Ondersteun ek my kinders en help hulle om te weet dat foute deel van die lewe is en dat baie daaruit geleer kan word?

Is ek as ouer gemaklik om oor my eie foute te kan praat en kan ek hulle om verskoning vra?

Aftree-ouderdom

Die aftrede van mense waarmee ek te doen het, is feitelik in alle gevalle nie volgens die gesins-siklus model nie. Mense verloor hulle werk a.g.v. regstellende aksie. Aanvanklik kon mense nog na baie geduld en baie soek weer werk kry. Die prentjie het egter ingrypend verander. Mense sukkel om werk te kry. Die gevolge van hierdie vroeë aftrede het ʼn ingrypende invloed op die gesin.

Ek fokus dan hier oor hoe die persoon moet optree wat sy/haar werk verloor het.

1. Ontwikkel veerkragtigheid

 • Luister na jou eie ervaringe oor die manier waarop jy jou werk verloor het. Om jou hiermee te help is dit goed om na ander se verhale te luister. Deel en bestuur veral met jou emosies en gevoelens oor die impak van jou werkloosheid. Gee ook aandag aan versoening en heling.
 • Ontwikkel veerkragtigheids-vaardighede.
 • Verbind jouself weer opnuut aan die doel van jou lewe.
 • Identifiseer en gebruik jou unieke sterk eienskappe.
 • Bou vir jouself ʼn vangnet/netwerk en pas die manier waarop jy dinge vir jouself verklaar aan.
 • Raak deeglik bewus van die invloed van jou werkloosheid op jou gesinslede. Bemagtig hulle om jou te bemoedig en te ondersteun.
 • Ontwikkel vir jouself uitstekende probleem oplossende vaardighede.

2. Deel met jou finansies

 • Waarop het jy jou geld gespandeer voor jy jou werk verloor het?
 • Verstaan die finansiële implikasies van werkloosheid of die ontvang van ʼn pakket.
 • Stel ʼn nuwe begroting op tot nuwe bronne van inkomste ontwikkel is.
 • Ondersoek verskeie opsies om met jou moontlike pakket te deel. Wees versigtig om nie jou pakket vir die begin van ʼn besigheid te gebruik nie.
 • Ontwikkel strategieë om die finansiële aspekte met gesinslede te deel.

3. Voortgesette ontwikkeling van jou loopbaan

 • Wat bring vir jou vreugde in wat jy doen? Onthou ook om jou unieke sterk punte uit te leef.
 • Deel met die moontlike onmoontlike nl.; ontwikkel ʼn nuwe inkomste stroom. Kyk veral na inkomste strategieë.
 • Definieer loopbaan doelwitte
 • Ondersoek die opsies van of om weer te werk of om jou eie besigheid te begin.

4. Her-toetrede tot die arbeidsmark
(veral vir mense in die skaars vaardighede mark)

 • Berei jou CV voor.
 • Ontwikkel ʼn werk soek strategie.
  • Maak gebruik van personeel agentskappe.
  • Maak gebruik van ander bronne bv. Internet, sosiale media, vriende, netwerke
  • Watter maatskappye soek mense?
 • Berei voor vir die onderhoud.
  • Ontwikkel onderhoud vaardighede

5. Ontwikkel eie besigheid

Die ontwikkeling van ʼn eie besigheid is in die huidige politieke en ekonomiese klimaat ʼn logiese gevolg en in die meeste gevalle die enigste opsie.

Mr Izak Malan: MPsych BA-Hons DipTh B DIV BA
CHRISTIAN PSYCHOLOGIST – Online and in-person therapy available.
Phone/WhatsApp: +27 832 589 936
Email: sakkieml@sielkundige.co.za
Address: 19 Clifton Ave, Lyttelton Manor, Centurion, 0157
Website: www.psychologist7.co.za and www.sielkundige.co.za
Instagram: #izakmalanchristianpsychologist
Facebook.com: IzakMalanChristianPsychologist
LinkedIn: Izak Malan

Probleme in verhoudings

Back To Top