skip to Main Content

Christus Gesentreerde Terapie 1

Sekere beginsels maak Christus Gesentreerde Terapie uniek. Christus Gesentreerde Terapie aanvaar die Woord van God (Bybel) as die finale Gesag. Die Heilige Gees integreer die Woord van God in die gedagtes, emosies, woorde en gedrag van ‘n Christen. Christene aanvaar die leiding van die Heilige Gees. Die Woord van God gee insig in menslike gedrag en plaas alles in die regte perspektief. Die Woord van God vertel wie ons is, waar ons vandaan kom en ons Godgegewe doel. Deur God se Woord ontdek ons God se opinie oor ons, oor ons situasie en oor ander.

Leiding uit die Woord van God (2020)

 2 Timoteus 3:16 – 17 Elke Skrif deel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing, en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak.

 Psalm 32:8 Ek wil jou insig gee, Ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou.

Spreuke 15:22 Planne misluk waar daar geen beraadslaging is nie, maar met baie raadgewers hou dit stand.

Psalm 33:15 Hy wat elkeen van hulle se denke vorm, insig het in alles wat hulle doen.

 

Back To Top