skip to Main Content

Hersaamgestelde gesinne kan werk! Deel 1

1. Definisie van hersaamgestelde gesinne

In Engels word verskeie begrippe gebruik nl.; reconstituded family, blended family, remarried family en step family. ʼn Hersaamgestelde gesin word gevorm deurdat ʼn vader of moeder wat ʼn eggenoot deur die dood of egskeiding verloor het met iemand anders met of sonder kinders weer trou (hertrou) of saam met ʼn nuwe lewensmaat intrek (baie ouers verkies saambly as alternatief tot die huwelik).

2. Onwaarhede (mites) oor die unieke funksionering van die hersaamgestelde gesin

  • Kitsliefde

Ouers koester dikwels die verwagting om baie gou dieselfde gevoel vir die lewensmaat se kinders te koester as vir hulle eie kinders. So ʼn verwagting is onrealisties aangesien die ander ouer nie die kinders sien grootword het nie en daar nie met verloop van tyd ʼn hegte band tussen hulle ontwikkel het nie. Die stiefouer kan moontlik ontdek dat hy/sy glad nie van die stiefkind hou nie en gevolglike skuldgevoelens kan ontwikkel. Omdat hierdie negatiewe gevoelens oor die kinders onderdruk en weggesteek word, kan aggressie ontstaan. Dikwels word ook van die kinders verwag om die stiefouer onmiddellik lief te hê en onvoorwaardelik te aanvaar. Hierdie vorm van kitsliefde en kitsaanvaarding is dus ook onrealisties.

  • Kitsklaar kerngesin

Die hersaamgestelde kan ook nie as ʼn kitsklaar kerngesin beskou word nie. Ouers mag moontlik die begeerte koester om weer ʼn volledige gesin te hê, om te kompenseer vir die verbrokkeling van die vorige gesinseenheid. Ouers kan selfs onder die wanindruk verkeer dat hulle ʼn volledige gesin is en normaal kan funksioneer.

  • Die “wrede stiefouer” onwaarheid

Daar kleef al vir eeue lank ʼn stigma aan die word stiefouer en word deur kinder-verhale soos Aspoestertjie, Hansie en Grietjie en Sneeuwitjie versterk. Die mite dat stiefouers sleg is, kan baie probleme in die hersaamgestelde gesin veroorsaak, wat die pogings van die stiefouer om toereikende verhoudinge te ontwikkel in die wiele kan ry. Die stiefouer kan selfs probeer kompenseer vir die wrede stiefouer etiket deur die biologiese ouer af te maak as onstabiel en onbevoeg in ʼn poging om die guns van die stiefkind te wen.

  • Die “rebelse stiefkind” onwaarheid

Vir baie kinders is die oorskakeling van gevestigde praktyke waaraan hulle gewoond was na nuwe (veral dissiplinêre) praktyke baie stresvol. Afgesien van normale ontwikkelingstake moet kinders nou ook met al hierdie verandering deel. Ouers is nie altyd in staat om kinders by te staan in hierdie belangrike aspekte nie en kan soms die kind as rebels beleef.

3. Neem kennis van hierdie onwaarhede

Ouers in hersaamgestelde gesinne moet van bogenoemde kennis neem. Ouers moet weet dat dit tot 2 jaar na egskeiding kan neem vir al die lede in die gesin om weer heel te word. Vir ʼn hersaamgestelde gesin om te stabiliseer na hersamestelling kan tot 5 jaar neem.

Back To Top