skip to Main Content

PSIGOMETRIESE TOETSE

Geagte ouers,

Kinders in Graad 9 is by ʼn baie belangrike mylpaal in hulle lewe. Om vakke te kies vir Graad 10 tot 12 is op hierdie stadium een van die belangrikste besluite wat hulle nog ooit moes neem. In hierdie besluit van hulle het julle as ouers ʼn belangrike rol om te speel.

Leerders in graad 11 en 12 kan ook die geleentheid bywoon om meer sekerheid te kry oor hulle aanleg, persoonlikheid en belangstelling vir hulle loopbane.

Ek wil dit vir julle soos volg opsom:

Ondersteuning: Baie dankie vir die geleentheid wat julle hulle bied om hulleself beter te leer ken om die regte keuses te maak. Baie dankie ook vir julle toekomstige ondersteuning.

Verwagting: Positiewe verwagtinge is soos ʼn kompas wat ʼn kind help om in die regte rigting te beweeg. Verwag van jou kind om suksesvol te wees, om goed te lyk, om ʼn verskil te maak met sy/haar eie besondere uniekheid en om te kan aanpas “Wanneer een deur sluit, maak ‘n ander deur oop; maar ons kyk so dikwels so lank en so met spyt op die geslote deure, dat ons nie diegene sien wat vir ons oopmaak nie. ” – Alexander Graham Bell

Mede-verantwoordelik: Julle kinders moet die keuse maak, maar julle is saam met hulle verantwoordelik vir hulle keuses. Maak seker dat hulle vakkeuse volgens die riglyne van die skool en of universiteit of kollege is – vir die studies waarin hulle kies.

Met die evaluering gaan verskeie Sielkundige toetse afgeneem word nl.: ʼn Aanleg-en belangstellingstoets, ʼn Persoonlikheidsvraelys en Ander vraelyste.

Ander inligting wat ook belangrik is in die keuse van vakke is eksamenpunte, belangstellings en houdings, studiegewoontes, stokperdjies, verhoudings met andere en bepaalde voorkeure en afkeure.

DATUM EN ADRES: 

Datum: 22 Mei 2021

Plek: N G Kerk Pretoria Oosterlig

Adres: Lea Straat &, Judith Straat, Waterkloof Glen, Pretoria, 0010

Tyd: Arriveer 08:00. Ons behoort 15:00 klaar te wees. Ons wil graag stiptelik 08:30 met die toetse begin. Toetse het spesifieke tye en tyd gaan dus met ʼn stophorlosie gemeet word. Dit is dus baie belangrik om betyds te wees.

Kospakkie: Elke leerder moet ʼn kospakkie saambring. Daar gaan 2 pouses wees. Een van 30 minute en een van 10 minute. Tee en Koffie sal verskaf word.

KOSTES EN BETALING:

Die koste per kind is R950 per kind en sluit in 30 minute persoonlike terugvoering vir ouers en leerder. Die kostes is betaalbaar voor of op 12 Mei 2021 om die nodige voorbereidings te maak.

PERSOONLIKE TERUGVOERING:

Die opeenvolgende week sal die uitslae verwerk word. Afsprake per kind en ouer sal gemaak word die daaropvolgende weke. Ouers wat eerste betaal het sal voorsprong kry van die eerste afsprake.

Ons sien daarna uit om julle te ontmoet, bespreek so gou moontlik.

Izak Malan

Back To Top