skip to Main Content

God vergewe ons!

God vergewe ons!

 Wees barmhartig. Wees sagmoedig en nederig.  

 Gee ander ’n kans – vergewe hulle – bevry hulle!

 Kyk by hulle foute verby!

 Matteus 6

14 Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.

15 Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.”

Matteus 6:7 – 13

7 “Wanneer julle bid, moenie met woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word.

8 Moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle Hom vra! 9 Bid dan soos volg:

Ons Vader in die hemel, laat u Naam geheilig word.

10 Laat u koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel.

11 Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het.

12 En vergeef ons ons sondeskuld soos ons ook óns skuldenaars vergewe het.

13 Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie; maar bevry ons van die greep van die Bose.

Mr Izak Malan: MPsych BA-Hons DipTh B DIV BA
CHRISTIAN PSYCHOLOGIST – Online and in-person therapy available.
Phone/WhatsApp: +27 832 589 936
Email: sakkieml@sielkundige.co.za
Address: 19 Clifton Ave, Lyttelton Manor, Centurion, 0157
Website: www.psychologist7.co.za and www.sielkundige.co.za
Instagram: #izakmalanchristianpsychologist
Facebook.com: IzakMalanChristianPsychologist
LinkedIn: Izak Malan

Back To Top