skip to Main Content

Dade na Denke

Ons Dade kom na ons denke!

Vind die positiewe in jou elke dag se lewe!

Dink oor, streef na en volg die karakter van Jesus!

Filippense 4:8

Verder, broers,

alles wat waar is,

alles wat eerbaar is,

alles wat reg is,

alles wat rein is,

alles wat lieflik is,

alles wat lof verdien,

ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees: rig julle gedagtes daarop.

Filippense 4:4 – 7

4 Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!

5 Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby.

6 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

7 En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Mr Izak Malan: MPsych BA-Hons DipTh B DIV BA
CHRISTIAN PSYCHOLOGIST – Online and in-person therapy available.
Phone/WhatsApp: +27 832 589 936
Email: sakkieml@sielkundige.co.za
Address: 19 Clifton Ave, Lyttelton Manor, Centurion, 0157
Website: www.psychologist7.co.za and www.sielkundige.co.za
Instagram: #izakmalanchristianpsychologist
Facebook.com: IzakMalanChristianPsychologist
LinkedIn: Izak Malan

Back To Top